Saveti - Homeopatija

Amalgamska plomba - Da li su štetne amalgamske plombe i homeopatija

11.03.2019.

AMALGAM Da li su štetne amalgamske plombe na zubima i šta kaže homeopatija kako deluje amalgamska plomba od žive kojima se puni zub Kroz čitavu istoriju stomatološkog rada, mnogi lekari su primenu amalgama kao ispuna u zbrinjavanju karijesa zuba, dovodili…

Detaljnije

Polikrest - Šta su polikresti (polychrests) homeopatski lekovi širokog delovanja

07.03.2019.

POLYCHRESTS Šta su Polikresti (polychrests) homeopatski lekovi širokog delovanja. Koje homeopatske remedije spadaju u polikreste. Najpoznatiji polikrest je ...  Termin polikresti označava neke homeopatske lekove koji imaju mnogo upotreba za širok spektar…

Detaljnije

Osnovni homeopatski principi - Zakoni homeopatije

06.03.2019.

OSNOVA HOMEOPATIJE Koji su osnovni homeopatski principi. Kako deluju zakoni homeopatije koje je postavio Haneman sa saradnicima. Zakon sličnosti, homeostaza, polikresti ŠTA JE HOMEOPATIJA? Poreklo homeopatske misli datira još iz V veka p.n.e., od oca…

Detaljnije

Kako se leče Hemoroidi - terapija hemoroida prirodnim putem

22.09.2016.

  LEČENJE HEMOROIDA Tehnike i metodi kako se leče Hemoroidi. Efikasna terapija hemoroida prirodnim putem. Tehnike operacija hemoroida   Hemoroide imamo skoro svi. Najčešće se ne ogledaju nikakvim simptomima i nisu bolni. Hemoroidni jastučići…

Detaljnije