Kako se koriste Bahove kapi - koliko kapi dnevno uzimati

KAKO KORISTITI BAHOVE KAPI U TOKU DANA14


Instrukcije kako se koriste Bahove kapi u hroničnim bolestima a kako u akutnim stanjima. Koliko Bahovih kapi uzimati i kada u toku dana. Piše Milena Kostić, terapeut za Bahove kapi


Prvo da naglasimo da Bahove kapi deluju na blokade, tj. na neprijatna osecanja ili negativna razmisljanja, zbog kojih ne mozemo da reagujemo konstruktivno u situacijama koje su nam zahtevne ili izazovne.

Instrukcija za upotrebu glasi da se Bahove kapi koriste DNEVNO, PO POTREBI, a najmanje 4 puta na dan po 4 kapi ako koristimo Upotrebnu flasicu sa kapaljkom, ili 4 puta po 2 prskanja kada je Upotrebna flašica sa sprej mehanizmom.

Zato ćete nekih dana Kapi korstiti 4 - 5 puta, a nekih drugih dana po 9 - 10 ili više puta. Isto tako, zbog potrebe, kapi neće biti korištene ravnomerno tokom dana – u nekim delovima dana biće razloga da se koriste u kratkim vremenskim intervalima, a u ostatku dana u ramacima od po nekoliko sati.

Najvažniji deo ove instrukcije kako se koriste Bahove kapi je da se koriste PO POTREBI, zato ga ovako i naglašavam. Šta to znači? Prvo to nas usmerava da osluškujemo sebe kako bismo potrebu registrovali. Možda ćemo sada prvi put u životu biti u prilici da se okrenemo sebi i da sebe osluškujemo...

’Potreba’ je onaj momenat kada nam se stanje ili rasploženje menja na lošije, pa počinjemo da ulažemo napor da zadržimo raspoloženje ili da sakrijemo ono što stvarno osećamo ili mislimo da nas ne bi ometalo u svakodnevnim obavezma.

Evo primera: recimo da smo uzeli esenciju Mimulus da bismo sprečili da nas preplavi strah ili stid u nekoj situaciji koja je tipičan okidač za naš strah. Kada smo preplavljeni ovim stanjima onda smo vrlo ranjivi, neefikasni, skloni bežanju iz situacije, ili izbegavanju situacije, blokirana su nam znanja i sposobnosti kojima inače raspolažemo (kao kada se deca ili studenti tremom blokiraju na kontrolnom zadatku ili nekom ispitu pa ispadne kao da ništa ne znaju...).

Ako smo svesni da se strah aktivirao, tada treba uzeti jednu dozu (4 kapi ili 2 prskanja sprejom). Ta doza možda neće biti dovoljna ili će poboljšanje kratko potrajati pa će se strah ponovo vraćati – to je momenat, tj potreba, da se uzme naredna doza od 4 kapi ili 2 prskanja.

Ove doze uzimamo sve dok ne postignemo da se oslobodimo straha ili sve dok strah ne preostane u tako maloj meri da uprkos njegovom postojanju naša glava ostaje „bistra“ a naše znanje ili veština nam ostaje na raspolaganju u punoj meri.

BioMind kapi protiv depresije

Postoje 2 vrste doziranja Bahovih kapi:

1/ standardna doza – dakle po potrebi, a najmanje 4 puta po 4 kapi ili po 2 prskanja

2/ urgentna doza – koristenje Kapi u kratkim vremenskim intervalima, na 2, 3, 5 minuta, ponekada i na 20 sekundi (kada je neka povreda u pitanju ili nešto što je razorno po nas) – SVE DO OLAKŠANJA, tj sve dok situacija i mi sami sebi ne dodjemo pod kontrolu.

Ova instrukcija kako se koriste Bahove kapi odnosi se na Bahove Kapi napravljene po receptu dr Baha.

Kako Kapi ne mogu da se predoziraju niti da stvore zavisnost – instrukciju o standardnoj i/ili urgentnoj dozi slobodno možete koristiti onako kako je navedeno – po potrebi.

Milena Kostić, FB grupa Bahove kapi