Razlike između ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti

Ulcerozni kolitis i Kronova bolest su dva glavna oblika inflamatornih bolesti creva. Oba su stanja koja karakteriše hronična upala digestivnog trakta. Iako dele mnoge sličnosti, postoje ključne razlike između ove dve bolesti.

 

Kako su ulcerozni kolitis i Kronova bolest slični?


- Obe bolesti se često razvijaju kod tinejdžera i mlađih osoba, iako se bolest može javiti u bilo kom dobu.

- Ulcerozni kolitis i Kronova bolest podjednako pogađaju muškarce i žene.

- Simptomi ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti su veoma slični.

- Uzroci ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti nisu poznati i obe bolesti imaju slične tipove faktora koji doprinose razvoju bolesti: životna sredina, genetski predispozicija i neodgovarajući odgovor imunološkog sistema tela.

 

 

 

Razlike između ulceroznog kolitisa i Kronove bolesti su:

- Ulcerozni kolitis je ograničen na debelo crevo, dok se Kronova bolest može javiti bilo gde između usta i anusa.

- Kod Kronove bolesti, zdravi delovi creva su pomešani između upaljenih područja.

- Ulcerozni kolitis, s druge strane, je kontinuirana upala debelog creva.

- Ulcerozni kolitis pogađa samo unutrašnju sluznicu debelog creva, dok se Kronova bolest može javiti u svim slojevima zidova creva.

 

Neodređeni kolitis

Otprilike 10% slučajeva inflamatornih bolesti creva ispoljava karakteristike i Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa. Oni su obično poznati kao neodređeni kolitis.