Šta su trombociti, njihova građa i koja im je uloga?

KAKO NASTAJE TROMB


Šta su trombociti u krvi, njihova građa i koja im je uloga? Normalna koncentracija trombocita u krvi. Šta je povećan nivo trombocita u krvi. 


Trombociti su fragmenti citoplazme megakariocita, džinovskih ćelija koštane srži, koji ulaze u cirkulaciju. To su male, ovalne pločice, dijametra samo 2 – 4 µm. Normalna koncentracija u krvi se kreće od 150*109/l do 300*109/l.


Kao i sve ćelije krvi, i megakariocit potiče iz neopredeljene matične ćelije koštane srži. Njenom transformacijom u opredeljenu matičnu ćeliju za megakariocit počinje proces trombocitopoeze. Iz matične ćelije nastaje megakarioblast, a iz njega megakariocit.


Megakariocit u principu ne može da napusti koštanu srž zbog svoje veličine, već se priljubljuje uz zid kapilara sinusa, tako da delimično učestvuje u formiranju njegovog zida. Kako se ćelija sastoji iz segmenata, njeni delovi se odvajaju i ulaze u cirkulaciju kao trombociti. Iz jednog megakariocita može da se odviji nekoliko hiljada trombocita.


Trombociti ne nastaju normalnom ćelijskom deobom majke ćelije, nemaju jedro, pa u pravom smislu reči nisu ćelije. Zbog toga, adekvatniji naziv je krvne pločice, međutim ime „trombociti“ se ustalilo i dalje se koristi.


Trombociti imaju izuzetno složenu građu.


Njihova membrana se sastoji iz tri sloja:
  • Spoljašnji omotač - odgovoran za međusobno spajanje trombocita, kao i spajanje trombocita za zid krvnog suda

  • Srednji sloj - izvor fosfolipida trombocita koji učestvuju u procesu zgrušavanja krvi

  • Unutrašnji sloj – odgovoran je za oblik trombocita


Citoplazma trombocita je takođe veoma kompleksna. Ona sadrži otvoren sistem kanala kroz koji se sadržaj granula trombocita prazni u spoljašnju sredinu. Citoplazma sadrži i snažan kontraktilni sistem koji omogućava laku promenu oblika krvne poločice.


BioCapillary Cirkulacija trombociti povećan nivo trombocita u krvi - krvni ugrušak, trombovi Priroda na Dar 


Glavnu ulogu trombociti imaju u hemostazi, procesu zaustavljanja krvarenja kod povrede krvnog suda. Hemostaza je proces koji smanjuje ili sprečava isticanje i gubitak krvi prilikom porede krvnog suda. Pošto se krv u krvnim sudovima nalazi pod pritiskom, presecanje ili prskanje zida krvnog suda ima za posledicu isticanje krvi, a ta pojava se naziva krvarenje (hemoragija).


Ako se povredi manji krvni sud, krvarenje se obično spontano zaustavlja procesom hemostaze. Međutim, kod povreda velikih arterija i vena hemostaza nije toliko efikasna i povrede moraju da se saniraju hirurškim putem. Krvne poločice se posle oštećenja zida krvnog suda nagomilavaju na mestu povrede i imaju višestruke uloge:
  1. Oslobađaju supstance koje izazivaju skupljanje krvnog suda, čime se smanjuje isticanje krvi

  2. Formiraju agregat, trombocitni čep, na mestu povrede

  3. Učestvuju i u samom procesu zgrušavanja krvi, zahvaljujući faktorima koagulacije koje sadrže

  4. U zarastanju povrede.


Posle oštećenja unutrašnjeg dela krvnog suda, u roku od nekoliko sekundi, trombociti počinju da se lepe za kolagena vlakna i taj proces se naziva adhezija trombocita. Adherirani trombociti se aktiviraju: menjaju oblik, puštaju nastavke i prazne svoje granule koje stimulišu dalju agregaciju. Međusobno povezivanje velikog broja trombocita na mestu povrede krvnog suda se naziva agregacija trombocita.


Cirkulišući trombociti imaju životni vek 1 do 2 nedelje. Ostarele krvne pločice, koje nisu potrošene tokom zgrušavanja krvi, uništavaju makrofagne ćelije jetre i slezine. Slezina nije samo mesto uništenja ostarelih trombocita, već je ona važan rezervoar ovih elemenata krvi. Kod određenih vrsta stresa (krvarenje i opekotine), slezina pod uticajem nervnog sistema oslobađa veliki broj uskladištenih trombocita u cirkulaciju.


Sazrevanje krvnih pločica regulišu faktori stimulacije rasta kolonija koji kontrolišu produkciju megakariocita. Takođe, u jetri i bubrezima se konstantno stvara trombopoetin, protein plazme koji olakšava sazrevanje megakariocita i njihovu fragmentaciju.


Povećan broj trombocita, trombocitoza, povećava sklonost ka formiranju patološkog ugruška (tromba), koji može dovesti do životno ugrožavajućih komplikacija kao što su infarkt miokarda i ishemijski moždani udar. Smanjenje trombocita u krvi je  trombocitopenija. Fiziološka trombocitopenija se javlja kod osoba ženskog pola neposredno pre menstrualnog krvarenja. Ženski polni hormoni (estrogeni) smanjuju nastanak i sazrevanje krvnih pločica. Kod jakih trombocitopenija se javljaju spontana krvarenja, naročito u desnima i digestivnom traktu, kao i tečkasta krvarenja kože.


Milan Popović