Himalajski Shilajit sastav i delovanje - zašto je važna fulvinska kiselina

HIMALAJSKI ŠILAJIT

Šta je Shilajit smola, sastav šilajita, aktivne komponente, zašto je važna fulvinska kiselina i medicinska upotreba shilajita kod raznih bolesti

Shilajit je prirodna supstanca koja se uglavnom nalazi na Himalajima, nastala vekovima postepenim razlaganjem određenih biljaka delovanjem mikroorganizama. To je moćan i veoma bezbedan dodatak ishrani, koji vraća energetsku ravnotežu i potencijalno može da spreči nekoliko bolesti.

Nedavna istraživanja ukazuju na zanimljivu medicinsku primenu u kontroli kognitivnih poremećaja povezanih sa starenjem i kognitivne stimulacije. Dakle, fulvična kiselina, glavni aktivni princip, blokira tau samoagregaciju, otvarajući put ka proučavanju terapije za Alchajmerovu bolest. U suštini, ovo je nutraceutski proizvod dokazanih prednosti za ljudsko zdravlje.

Uzimajući u obzir očekivani uticaj upotrebe shilajita u oblasti medicine, posebno u neurološkim naukama, neophodno je više istraživanja na osnovnom biološkom nivou, kao i kliničkih ispitivanja, kako bi se razumelo kako organski molekuli shilajita, a posebno fulvična kiselina, jedan od glavnih aktivnih principa, i oligoelementi u shilajitu deluju i na molekularnom i na ćelijskom nivou u celom organizmu.

Šta je Shilajit

Shilajit je prirodno smola nastala u planinskim udubljenjima stena na velikim visinama, poznata na severu Indije i kao salajit, shilajatu, mimie ili mumio. To je crno-braon prah ili eksudat sa visokih planinskih stena, posebno u planinama Himalaja između Indije i Nepala, iako je pronađen i u Rusiji, na Tibetu, Avganistanu, a sada i na severu Čilea, gde je nazvan Andski Shilajit.

Shilajit je vekovima poznat i korišćen u indijskoj ajurvedskoj medicini, kao podmlađivač i kao lek protiv starenja. Postoje dve važne karakteristike jedinjenja rasaiane u drevnoj indijskoj ajurvedskoj medicini: to je da povećava fizičku snagu i da promoviše ljudsko zdravlje. Pokazalo se da se zdravstvene prednosti shilajita razlikuju od regiona do regiona, u zavisnosti od mesta odakle je ekstrahovan.

Poreklo Shilajita

S obzirom na njegov jedinstveni sastav kao fitokompleks, veoma bogat fulvinskom kiselinom, istraživači pretpostavljaju da se Shilajit proizvodi razgradnjom biljnog materijala iz vrsta kao što su Euphorbia roileana i Trifolium repens. Čini se da se ovo raspadanje dešava kroz vekove, i na osnovu toga, shilajit se smatra milenijumskim proizvodom prirode.

Međutim, dalje studije su identifikovale da i nekoliko drugih biljnih organizama može da generiše shilajit, kao što su plesni kao što su Barbula, Fissidens, Minium i Thuidium i druge vrste kao što su Asterella, Dumortiera, Marchantia, Pellia, Plagiochasma i Stephenrencella-Anthoceros.

Molekularni sastav Shilajita

Shilajit se sastoji uglavnom od huminskih supstanci, uključujući fulvičnu kiselinu, koje čine oko 60% do 80% ukupnog nutricionističkog jedinjenja plus neke oligoelemente uključujući selen koji ima svojstva protiv starenja. Humusne materije su rezultat razgradnje organskih materija, uglavnom biljnih materija, što je rezultat delovanja mnogih mikroorganizama. Komponente su operativno podeljene na humine, huminsku kiselinu i fulvinske kiseline prema njihovoj rastvorljivosti u vodi na različitim nivoima pH.

Humini nisu rastvorljivi u vodi ni pod kojim pH uslovima. Huminska kiselina je rastvorljiva u vodi pod alkalnim uslovima i ima molekulsku težinu od 5-10 kDa. Fulvična kiselina je rastvorljiva u vodi pod različitim pH uslovima, a zbog svoje male molekularne težine (oko 2 kDa), dobro se apsorbuje u crevnom traktu i eliminiše u roku od nekoliko sati iz organizma. Verovatno je da su lekovita svojstva koja se pripisuju shilajitu obezbeđena značajnim nivoima fulvičnih kiselina koje sadrži shilait, s obzirom da je fulvična kiselina poznata po svom snažnom antioksidativnom delovanju i verovatno ima sistemske efekte kao aktivator komplementa.

Nedavne studije o sastavu andskog shilajiita u Čileu su pokazale ORAC indeks između 50 i 500 Trolok jedinica/g materijala (jedinica za ocenu imunitetskog potencijala), što je znatno više od Nonija i borovnice (Kuinteros et al., neobjavljeni podaci). U ovom kontekstu, čini se da je shilajit moćan antioksidativni fitokompleks.

Ostali molekuli prisutni u preparatima shilajita su eldagična kiselina, neke masne kiseline, smole, lateks, gume, albumini, triterpeni, steroli, aromatične karboksilne kiseline, 3,4-benzokumarini, aminokiseline, polifenoli i fenolni lipidi. Svakako, njegov molekularni sastav varira od regiona do regiona.

Novija istraživanja zasnovana na ekskluzionoj hromatografiji visokih performansi (HP-SEC) pokazuju da shilajit sadrži specifične molekularne vrste polisaharida i lignina. Kao huminske komponente, humini, huminske kiseline i fulvokiseline nalaze se u svim preparatima shilajita, a poslednji su fulvokiseline, biološki aktivno jedinjenje, zajedno sa dibenzo-a-pironima, koji deluje kao nosilac drugih supstanci.

Tradicionalna upotreba Shilajita

Shilajit je važna, poznata komponenta ajurvedske medicine s obzirom na njegove karakteristike kao rasaiana. U tom kontekstu, njemu se pripisuju zdravstvene beneficije kao što su povećanje dugovečnosti, podmlađivanje i zaustavljanje starenja.

Tradicionalno, shilajit konzumiraju ljudi iz Nepala i severa Indije, a deca ga obično uzimaju sa mlekom za doručak. Šerpasi (planinski vodiči na Himalajama) tvrde da imaju shilajit kao deo svoje ishrane; oni čine populaciju jakih muškaraca sa veoma visokim nivoom zdrave dugovečnosti. Naša laboratorija je pronašla dokaze o visokoj aktivnosti andskog oblika šiladžita u poboljšanju kognitivnih poremećaja i kao stimulansu kognitivne aktivnosti kod ljudi.

S obzirom na delovanje fulvične kiseline u sprečavanju tau samoagregacije u patološke filamente, čini se da je ovo jedinjenje od interesa za prevenciju Alchajmerove bolesti.

Druge uobičajene tradicionalne upotrebe uključuju njegovo dejstvo kod genitourinarnih poremećaja, žutice, digestivnih poremećaja, uvećane slezine, epilepsije, nervnih poremećaja, hroničnog bronhitisa i anemije.

Shilajit je takođe bio koristan za lečenje kamena u bubregu, edema i hemoroida, kao unutrašnji antiseptik i za smanjenje anoreksije.

Takođe, u Indiji se tvrdi da se koristi kao "jogavaha", odnosno kao sinergistički pojačivač drugih lekova. Organske komponente shilaita takođe igraju ulogu u transportu različitih mineralnih supstanci do njihovih ćelijskih ciljeva.

Probajte naš Priroda na Dar kvalitetni Himalajski Shilajit u kapsulama!

Nova istraživanja o Shilajitu

Pretklinička istraživanja o shilajitu ukazuju na njegovu veliku potencijalnu upotrebu kod određenih bolesti, a pripisana su i različita svojstva, uključujući:

 • antiulcerogena svojstva;
 • antioksidativna svojstva;
 • pojačivač kognitivnih sposobnosti i memorije;
 • antidijabetička svojstva;
 • anksiolitik;
 • antialergijska svojstva i imunomodulator;
 • antiinflamatorno;
 • analgetik;
 • antifungalna svojstva;
 • sposobnost pozitivne interakcije sa drugim lekovima;
 • zaštitna svojstva na velikim nadmorskim visinama;
 • neuroprotektivno sredstvo protiv kognitivnih poremećaja [1, i Farias et al. neobjavljena klinička ispitivanja].

Nažalost, shilajitu nedostaje sistematska dokumentacija i dobro uspostavljena klinička ispitivanja o njegovom antioksidativnom i imunomodulatornom dejstvu na ljudima, i očekuje se da će, s obzirom na prijavljene koristi dokazane iz ispitivanja, biti dobijene u bliskoj budućnosti

Potencijalni rizici

Studije pokazuju da konzumiranje shilajita bez preliminarnog prečišćavanja smole ili praha, može dovesti do rizika od intoksikacije s obzirom na prisustvo mikotoksina, jona teških metala, polimernih kinona (oksidansa) i slobodnih radikala, između ostalog. Zbog toga se mora koristiti prečišćeni preparat spreman za upotrebu za ljudsku ishranu.

Međutim, nedavne studije pokazuju da nekoliko ajurvedskih proizvoda, uključujući shlajit i druge indijske proizvode komercijalizovane na Internetu, mogu sadržati detektivne nivoe teških metala kao što su olovo, živa i arsen. Ova studija je pokazala da je prisustvo teških metala i drugih minerala, uključujući dragulje, povezano sa verovanjem da kada se pomešaju sa shilajitom ili drugim biljnim preparatima, oni stvaraju bolji odgovor tela na sinergijski način.

To je ono što je u ajurvedskoj medicini poznato kao rasa-shastra.

Zaključak

Shilajit je moćan i veoma bezbedan dodatak ishrani, potencijalno sposoban da spreči nekoliko bolesti, ali čini se da njegova glavna medicinska primena sada dolazi od njegovog delovanja u korist spoznaje i potencijalno kao dodatak ishrani za sprečavanje Alchajmerove bolesti.

U suštini, ovo je nutricionistički proizvod. S obzirom na očekivani uticaj primene šilajita u oblasti medicine, posebno u neurološkim naukama, neophodno je više istraživanja na osnovnom biološkom nivou, a svakako i dobro razvijena klinička ispitivanja, kako bi se razumelo kako njegovi aktivni principi deluju na molekularnom i ćelijskom nivou.

Autori: Carlos Carrasco-Gallardo, Leonardo Guzmán, and Ricardo B. Maccioni

Izvor: Shilajit: A Natural Phytocomplex with Potential Procognitive Activity